ADU Galerija f8 otvara diplomsku izložbu fotografija Ivana Gundića "Memogram"


U petak, 22. siječnja 2021. u ADU Galeriji f8, Trg Republike Hrvatske 8 u Zagrebu, otvara se diplomska izložba fotografija Ivana Gundića pod nazivom "Memogram". Izložba je dio kontinuiranog programa kojim ADU Galerija f8 predstavlja diplomske izložbe studenata Katedre za fotografiju na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o introspektivnom ili autorefleksivnom istraživanju uporabom umjetničke i znanstvene metodologije u mediju fotografije koje umjetnik proširuje elementima videa, ambijentalne instalacije i ready-made umjetničkih predmeta. U okviru vlastite obiteljske povijesti autor je promatrao poziciju medija fotografije kao mnemoničkog sredstva koje posreduje u očuvanju sjećanja, ali istovremeno bilježi smrtnost i prolaznost. Kako umjetnik pojašnjava u svojoj izjavi o radu, fotografije kao predmeti koji evociraju sjećanje možda mogu trajati dugo, ali zasigurno ne zauvijek, te ih svodi na elementarnu supstancu srebra koja i dalje djeluje kako memorijski objekt, čineći ih tim postupkom vječnima. Mentorice diplomskoga rada su doc. art. Jelena Blagović i doc. dr. sc. Iva Prosoli Stojkovska, a komentor je umj. asist. Davor Konjikušić. Bojan Krištofić, likovni kritičar i autor predgovora kataloga izložbe napisao je: „ Cilj je bio ekstrahirati srebro iz želatinskih fotografija, koje autor i znanstveni suradnik-kemičar upotrebljavaju kako bi proizveli sitnu srebrnu kovanicu – sadašnje utjelovljenje vrijednosti svih tih fotografija, ovaj put prvenstveno materijalne, a tek potom sentimentalne, odnosno, ljepše je reći, osjećajne prirode.“ ... „Ključ rada upravo je u tome što je nositeljica obaju priroda pojma vrijednosti, komplementarnih na putovanju od živog svijeta (ljudska bića te naši osjećaji i sjećanja) do neživog (srebro kao element, tj. materijalizacija energije koja na okupu drži atome i elementarne čestice, stoga i nas same), jedna te ista materija, što i autora i recipijente rada nužno vodi do zaključka o relativnosti naših vrijednosti kao takvih. Međutim, snažnu mu uvjerljivost pruža činjenica da je istraživanje što ga je do zaključka dovelo autor sproveo ne samo na sebi samom, nego, uvjetno rečeno, i na svojim bližnjima. Time je bezuvjetno objavio da je središnja tema rada de facto neumitni protok vremena i čovjekovo grčevito držanje za bilo kakvu mogućnost koja mu, vjeruje, može jamčiti konkretan, mjerljiv opstanak makar kakvog djelića njegova identiteta, ličnosti, osobne povijesti.“ ... „Naravno, nije nevažno istaknuti kako je Gundić, dokumentirajući putem videa i fotografije kemijski proces „umiranja fotografija“ i nestajanja izvornih odraza osobnosti na krhkim komadima papira, došao i do estetski zahvalnih rezultata, koji također pronicljivo relativiziraju vrijednosni sustav utemeljen na strahu od smrti i upućuju na to da su takve fotografije u raspadanju (odnosno videi i fotografske serije što prikazuju rastakanje) možda istinitiji prikaz prošlosti – sjećanja, pamćenja – od prizora koji bi zadržali ono što se fiksirati ne može. Samo sjećanje je uvijek fluidno i stalno spremno da nam na svoj način umakne.“ Biografija umjetnika: Ivan Gundić rođen je u Koprivnici 1993. godine. Završio je preddiplomski studij na Fakultetu političkih znanosti, a trenutno pohađa diplomski studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je dviju Rektorovih nagrada. Bavi se temama društva, jezika, memorije, ideologije i identiteta. Poseban interes pokazuje za eksperimentiranje sa samim medijem fotografije, alternativnim poimanjima procesa i tehnika fotografiranja, kao i za kombiniranje fotografije i drugih medija. 2018. godine predstavio se prvom samostalnom izložbom u sklopu festivala Organ Vida. Živi i radi u Zagrebu.

You Might Also Like

0 Comments