Najbolji poslodavci dodatno poboljšali uvjete rada za vrijeme pandemije


„Pandemija COVID—19 nepovratno je promijenila način rada i života. Organizacije su ubrzano prešle na nove modele rada i uz to dodatno vode brigu o dobrobiti zaposlenih i njihovoj prilagodbi na nove uvjete. U novonormalnim uvjetima više nego ikada je važno osluhnuti potrebe zaposlenih i podržati stvaranje poticajnog radnog okruženja kako bi i nakon krize ostali poželjni poslodavci i tržišno konkurentni. Ravnoteža privatnog i poslovnog života i jednake prilike za žene koje u značajno većoj mjeri podnose teret ove krize su danas još važnije teme nego ranije.“ - Naglasila je to Diana K. Dešković povodom dodjele posebnih priznanja kompanijama koje su se prema MAMFORCE metodi kroz 2020. godinu istaknule kao najbolji poslodavci u tri kategorije – NAJBOLJE KOMPANIJE PRIJATELJI OBITELJI, NAJBOLJE KOMPANIJE ZA ŽENE I NAJBOLJE KOMPANIJE ZA DOBROBIT (WELL-BEING). Najbolje kompanije prijatelji obitelji aktivno brinu o potrebama svojih zaposlenih i članova njihovih obitelji, tijekom i izvan radnog vremena. U kategoriji velikih tvrtki svojim primjerom se istaknula tvrtka A1 Hrvatska, a u kategoriji srednjih tvrtki BKS AG, Glavna podružnica Hrvatska. Najbolje kompanije za žene su one koje omogućuju pravične uvjete zapošljavanja, razvoja karijere i napredovanja uz ne postojanje razlika u plaćama po spolu. Kompanije koje su se tijekom ove godine istaknule najboljim praksama i prilikama za zaposlene žene su INA, d.d. u kategoriji velikih kompanija te Odvjetničko društvo Hanžeković i partneri u kategoriji srednje velikih. Kompanije koje vode računa o dobrobiti (well-being) zaposlenih razvijaju pozitivne međuljudske odnose, osiguravaju poticajno radno okruženje, efikasno organiziraju radno vrijeme kako bi se osigurala harmonija svih životnih uloga te njeguju kulturu ispunjenih ciljeva, a ne prisutnosti. Najbolja kompanije za well-being tijekom 2020. godine u kategoriji velikih bila je INA, d.d., a u kategoriji srednje velikih kompanija Poslovna inteligencija. Nagrađene kompanije ističu se brojnim dobrim praksama među kojima se u A1 Hrvatska izdvajaju FlexiBaby program koji mladim roditeljima omogućuje skraćeno radno vrijeme uz punu plaću kroz prva tri mjeseca po povratku s roditeljskog dopusta, te program Leteće dadilje kojim se za školarce organiziraju digitalne edukacije tijekom školskih praznika. „Svaka je nagrada, iako priznanje da radimo nešto dobro, ujedno i motivacija i prilika za napredak. Posebno nas to veseli u godini poput prošle koja je u svemu bila drugačija od dosadašnjih“, naglasio je Ivan Skender, glavni direktor za ljudske resurse, korporativne komunikacije i transformaciju poslovanja u A1. U BKS banci svim zaposlenima su na raspolaganju različiti, izrazito fleksibilni radni aranžmani među kojima se ističe inovativna praksa nepunog radnog vremena nakon roditeljskog dopusta, a među brojne pogodnosti za roditelje uvedene je i mogućnost korištenja „pauze u karijeri“ uz garantirani povratak na isto radno mjesto. Svako novorođenče uz prigodan BKS poklon dobiva i 10.000 novčane potpore, a školarcima se sufinancira pohađanje kampova tijekom ljetnih praznika. INA je prva kompanija u Hrvatskoj koja je uvela sveobuhvatni well-being program kroz platformu beneFIT koja svakom zaposlenom omogućuje pogodnosti sukladno životnim potrebama, a žene u Ini već dugi niz godina ostvaruju iste mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere kao i muške kolege, što se potvrđuje transparentnim indikatorima o udjelu žena na svim razinama upravljanja. U Ini su posvećeni kvaliteti doživljaja rada, razvoju korporativne kulture i načelima različitosti i uključenosti. Poslovna inteligencija je tijekom prošle godine dodatno poboljšala uvjete rada unapređenjem fleksibilnih radnih aranžmana, uvođenjem dodatnih pogodnosti za roditelje nakon povratka s roditeljskog dopusta, ulaganjem u kvalitetnu internu komunikaciju i posvećenjem posebne pažnje mentalnom zdravlju zaposlenih i njihovih obitelji. Odvjetničko društvo Hanžeković i partneri istaknulo se visokim udjelom partnerica (83 %) što je vrlo rijetka praska u odvjetništvu u kojem usprkos većem broju zaposlenih pravnica među partnerima dominiraju muškarci. U odvjetničkom društvu Hanžeković prepoznali su skriveni potencijal te su uvođenjem fleksibilnosti, posebno fleksibilnog radnog vremena za majke koje se vraćaju s roditeljskog dopusta otvorili nove karijerne mogućnosti za ženske talente. INA je prošle godine, zahvaljujući provedbi odgovorne politike podrške zaposlenim očevima i osnaživanju njihove roditeljske uloge dobila i DADFORCE standard čime je dokazala da njeguje organizacijsku kulturu koja omogućuje fleksibilnost, odgovornu skrb o djeci te stvaranja prijateljskog radnog okruženja za zaposlene očeve. Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa tim je povodom izjavila: „Iznimno nam je drago što je INA prepoznata kao kompanija unutar koje se podupire aktivno uključivanje očeva u brigu o djeci. Kroz razvoj naše korporativne kulture i područja upravljanja ljudskim potencijalima, jačamo podršku roditeljstvu. Unazad nekoliko godina, nositelji smo MAMFORCE certifikata, dok smo DADFORCE certifikatom samo još jednom pokazali koliko smo kao kompanija progresivni u jačanju i podupiranju različitosti, što se zasigurno pozitivno odražava na dobrobit naših radnika.“ Priznanje najboljim kompanijama dodjeljuje Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama uz analitičku i savjetodavnu podršku tvrtke Spona code.

You Might Also Like

0 Comments