SOS Zagreb i Hrvatski savjet za zelenu gradnju


Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC) je međunarodna nevladina organizacija koja se bavi sveobuhvatnim pitanjima održivog razvoja, zaštite okoliša, energetike i građevinarstva. Ključne aktivnosti su usmjerene na podizanje svijesti o zelenim politikama, zagovaranje o borbi protiv klimatskih promjena te povezivanje ključnih dionika u lancu industrije. SOS Zagreb je udruga građana Grada Zagreba koji žele brzu, kvalitetnu i cjelovitu obnovu grada nakon potresa koji se dogodio u ožujku 2020. godine. Inicijativa je pokrenuta s ciljem aktivnog uključivanja građana u transparentnu obnovu koja će biti u interesu svih stanovnika glavnog grada RH. Croatia GBC i SOS Zagreb sporazumno su odlučili surađivati i provoditi aktivnosti vezane uz podizanje razine znanja i svijesti o prednostima zelene gradnje i energetski učinkovitih tehnologija u obnovi potresom pogođenih područja u gradu Zagrebu, s ciljem poticanja održivog razvoja te unaprjeđenja kvalitete života svih stanovnika i korisnika zgrada. Croatia GBC aktivno savjetuje vladina tijela, organizacije i druge dionike u području energetske učinkovitosti, a zajedno s europskim pandanima oblikuje međunarodne smjernice i politike. Usmjerenim zagovaranjem, integracijom aktera te usmjeravanjem pažnje na ključna pitanja, GBC Croatia osvještava o ključnim mehanizmima i principima usvojenim od strane Europske komisije u sklopu Zelenog plana. Nadalje, edukacije i radionice organizirane proteklih godina od strane Croatia GBC, okupile su više od 10 000 sudionika. Konferencije i simpoziji provedeni od strane Croatia GBC, postali su sinonim uspješne edukacije, promidžbe i implementacije principa zelene gradnje. Kroz sva događanja podiže se svijest o relevantnim temama, okupljaju se ključni dionici iz svih interdisciplinarnih područja, pruža se edukacija stručnjacima te se stvara platforma za razmjenu ideja, znanja te provedbu održivih praksi i vrijednosti. U suradnji sa udrugom SOS Zagreb, orijentiranom ka energetski učinkovitoj, kvalitetnoj i prioritetnoj obnovi Zagreba nakon potresa, u drugoj polovici 2021. godine održat će se nekoliko zajedničkih događanja. Posljedice potresa su ostvarile snažan i trajan učinak na živote građana Zagreba, a bez sustavne i stručno utemeljene obnove oštećenih zgrada, povratak u sigurnu i stabilnu izgrađenu okolinu neće biti moguć. Dodatno, velik broj zgrada oštećenih potresom nose status zaštićenih kulturnih dobara, te kao takve, zavrjeđuju poseban tretman putem energetskih obnova, kako bi se osigurala njihova trajnost i namjena. Nedovoljno ulaganje u održavanje zgrada kulturne baštine dovodi do povećane potrošnje energije, a time i emisije stakleničkih plinova. Potrebno je drastično smanjiti emisije stakleničkih plinova radi ublažavanja klimatskih promjena. Kako bi se postigli klimatski ciljevi, nastao je Europski zeleni plan koji će osigurati da Europa postane klimatski neutralna do 2050.godine. Potres je uvelike pokazao kako ulaganja u obnove zgrada kulturne baštine nisu dugoročno održive i isplative ukoliko se ne ulaže i u konstrukcijsko ojačanje zgrada. Također, potrebna je sveobuhvatna, integralna obnova zgrada kulturne baštine koja će uključiti i unapređenje energetske učinkovitosti. Potres je otvorio i pitanje izgradnje replike brojnih zgrada koje su oštećene i devastirane. U sklopu GBC ljetne zelene radionice održane 1. srpnja 2021. godine službeno je objavljeno partnerstvo te će se u drugoj polovici 2021. godine održati nekoliko zajedničkih događanja.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt