Prijavite se za stipendije


Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje stotinu učeničkih stipendija. Ova stipendija zasigurno će olakšati učeničke dane te biti od pomoći u nastavku obrazovanja mladima. Javni natječaj je objavljen na službenim internetskim stranicama Zaklade www.zhzd.hr dana 25. kolovoza 2021. godine i otvoren je za podnošenje prijava do zaključno 25. rujna 2021. godine 23:59:59 sati. Link: https://www.zhzd.hr/stipendije/natjecaji/javni-natjecaj/ Iznos pojedinačne stipendije iznosi 5.000,00 kn godišnje. Pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji udovoljava sljedećim uvjetima: državljanin je Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, na redovnom je obrazovanju u javnoj srednjoj školi, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze. Učenik savladava školsko gradivo razreda upisanog u školskoj godini 2021./2022. bez ponavljanja godine, a - učenik prvog razreda srednje škole završio je 7. i 8. razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,00, b – učenik drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole ostvario je u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju prosjek ocjena od najmanje 3,00. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, svih članova obitelji i djeteta iz te obitelji u kojem živi učenik, ostvaren u razdoblju od početno 1. siječnja 2021. godine do zaključno 30. lipnja 2021. godine ne prelazi iznos od 2.660,80 kn, a koji iznos predstavlja 80,00% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu koja za 2021. godinu iznosi 3.326,00 kn. Učenik nije korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja, u školskog godini 2021./2022. Pravo na stipendiju će ostvariti oni učenici koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare dostatan broj bodova za jedno od prvih 100 mjesta na konačnoj rang-listi. Boduje se primjerice: invaliditet/oštećenje zdravlja učenika ili članova obitelji, nezaposlenost roditelja, učenik nema roditelje, broj djece u obitelji, prosječan opći uspjeh u dotadašnjem školovanju, osvojene nagrade na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima. Zaklada “Hrvatska za djecu” kontinuirano već 11 godina provodi razne aktivnosti kojima doprinosi boljem i kvalitetnijem rastu i razvoju djece u Republici Hrvatskoj. Od osnutka pa sve do današnjih dana, Zaklada je na račune svojih korisnika isplatila više od 80 milijuna kuna te svojim programima pomoći dotakla živote više od 60 tisuća djece i mladih osoba.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt