Naklada Ljevak i Helena Sablić Tomić: Kartografija ljubavi: Dunavom


Kartografija ljubavi: Dunavom, nova knjiga hrvatske spisateljice Helene Sablić Tomić uspio je žanrovski hibrid između putopisa, knjige eseja i intimne ispovijesti. Slijedeći na svom putovanju dio toka Dunava, autorica istovremeno duhom posjećuje i obilazi događaje, osobe i djela na koje je asocira krajolik, suptilno ispreplićući vlastite dojmove, čežnje, strahove i iskustva sa razmišljanjima o povijesti, umjetnosti i prirodi. Strukturirajući knjigu analogno elementima rijeke, od izvora do ušća, autorica promišlja ljubav i ljubavne sile, od slučajnosti do ljubomore i propadanja, nikada iz vida ne gubeći rijeku, rijeku koja je život, život koji je ljubav.

You Might Also Like

0 Comments