Generali predstavio strategiju Životni partner 24: poticanje rasta


CEO Generali Grupe Philippe Donnet izjavio je sljedeće: “Generalijeva dugogodišnja predanost načelu Lifetime/životnog partnerstva stavlja klijente u samo središte našeg poslovanja. Prema našem novom planu, tu ćemo predanost podići na višu razinu kako bismo potvrditi da je Generali inovator u potpunosti usmjeren na klijente, temeljeći odnos na podacima. Ambiciozni ciljevi i inicijative koje smo danas najavili mogući su zahvaljujući uspješnoj realizaciji naših prethodnih strateških planova. Generali danas ima snažan financijski položaj, diversificirane izvore zarade, dosljedan profitabilan rast i dokazanu povijest generiranja najboljih povrata za dioničare u klasi. Radujemo se nastaviti graditi na ovim postignućima tijekom sljedeće tri godine. Naš vodeći položaj u industriji osiguranja, uspostavljene unutarnje sposobnosti upravljanja imovinom, digitalno opremljena mreža od 165 000 agenata i snažnija predanost pozitivnim društvenim i ekološkim doprinosima znače da je Generali u idealnom položaju za postizanje održivog rasta u korist svih dionika.“ Milano - Na sastanku kojim je predsjedao Gabriele Galateri di Genola, Uprava društva Assicurazioni Generali odobrila je novu trogodišnju strategiju Grupe: Životni partner 24: poticanje rasta. Plan će osigurati održivi rast u svim Generalijevim osnovnim i novim poslovnim linijama i nadograditi čvrste temelje koji su uspostavljeni od 2016. Temelj novog plana je Generalijeva stalna predanost da postane Životni partner za svojih više od 68 milijuna klijenata u više od 50 država. Ulaganja u personalizirane proizvode, digitalno omogućene savjete i najbolje korisničko iskustvo u klasi približit će Generali i njegovu globalnu mrežu od 165 000 agenata još više klijentima. Generali će napraviti dodatni korak u pogledu održivosti tijekom ovog strateškog ciklusa sa stalnim fokusom na ostvarivanje pozitivnog utjecaja na društvo, okoliš i dionike. Generali će do 2024. dovršiti integraciju okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija (ESG) u izravna ulaganja portfelja općeg računa 10 , smanjiti ugljični otisak portfelja korporativnih ulaganja 11 za 25 % i povećati zaračunate bruto premije održivih proizvoda za 5 % do 7 % (CAGR) do 2024. Prema planu, Generali će poboljšati svoj profil zarade, povećati profitabilnost svog poslovanja životnog osiguranja, uložiti 1,1 milijardu eura u tehnologiju i digitalnu transformaciju, povećati prihode od upravljanja imovinom trećih strana i dodatno poboljšati efikasnost. Također je utvrđena jasna vizija za Generali u 2024. koja se temelji na tri strateška stupa: poticanje održivog rasta, poboljšanje profila zarade i biti vodeća snaga u pogledu inovacija. Plan će osigurati snažan rast zarade po dionici, povećati kumulativni neto novčani tok Holdinga i dividendu.Generali će nastaviti povećavati prihode od neživotnih osiguranja i održavati najbolje tehničke marže u klasi poboljšavajući svoj tržišni udio u područjima sa značajnim potencijalom za rast, uključujući mala i srednja poduzeća, zdravstvo, skrb za starije osobe u Europi i putovanja u SAD-u. Grupa će također povećati svoju kapitalnu i tehničku dobit u segmentu životnih osiguranja, volumen poslova usmjerenih na proizvode investicijskih životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja i zaštitne linije, dodatno internalizirati marže i proširiti svoju ponudu proizvoda u ESG segmentu. Rast će biti podržan djelotvornim upravljanjem troškovima uz kontinuiranu disciplinu u pogledu troškova na zrelim tržištima i usmjerenim ulaganjima u Aziji i u poslovanja s naknadama.Generali će nastaviti poboljšavati profil i profitabilnost svog poslovanja životnog osiguranja, poduzimajući opsežnu optimizaciju kako bi smanjio intenzitet kapitala i poboljšao operativne rezultate. Slijedeći isti disciplinirani pristup koji je potaknuo Generali da uloži više od 3 milijarde eura u pripajanja i stjecanja koji povećavaju vrijednost tijekom aktualnog strateškog ciklusa, Grupa će svoj kapital preusmjeriti na inicijative za ostvarivanje profitabilnog rasta. Generali će ciljati prilike za jačanje svojeg vodećeg položaja u europskom osiguranju i širenje prisutnosti na odabranim rastućim tržištima u Aziji. Grupa će nastaviti ulagati u proizvodne i distribucijske sposobnosti upravljanja imovinom – uključujući širenje svoje privatne imovine – kako bi povećala opseg i generirala dodatnih 100 milijuna eura prihoda od trećih strana.Ulaganja u digitalno poslovanje i tehnologiju iznosit će 1,1 milijardu eura u okviru plana, što je povećanje od 60 % u odnosu na prethodni strateški ciklus. Navedeno uključuje daljnje ulaganje u Generalijev model odnosa s klijentima Životni partner s ciljem povećanja vrijednosti za klijente putem skaliranja digitalnog savjetovanja i uspostavljanja višekanalnog pristupa u svim distribucijskim kanalima. Grupa će također ulagati u skaliranje dijeljenih platformi, nove mogućnosti upravljanja podacima i šire usvajanje tehnologija pametne automatizacije i umjetne inteligencije. To će smanjiti troškove i poboljšati Generalijevu operativnu polugu – poboljšati omjer troškova i prihoda Grupe od 2,5 – 3,0 postotna boda.Generalijevo tehničko vodstvo bit će dodatno unaprijeđeno snažnim poticanjem inovacija kombinacijom unutarnjih i partnerskih aktivnosti. Novi zajednički poduzetnički fond vrijedan 250 milijuna eura iz područja tehnologije u osiguranju omogućit će Generaliju da iskoristi iznimno potencijalne prilike. Grupa će također pokrenuti novo digitalno poslovanje kako bi zahvatila veći udio digitalnih profita u Europi.Generali je predan djelovanju u dobre svrhe radi izgradnje otpornijeg i pravednijeg društva. Obveze ESG-a ugrađene su u ovaj strateški plan, uključujući rastuće premije koje proizlaze iz održivih rješenja, za CAGR od 5 % – 7 % do 2024. i potpunu integraciju kriterija ESG-a u izravna ulaganja portfelja općeg računa Grupe do 2024. godine. Generali će također smanjiti ugljični otisak portfelja korporativnih ulaganja za 25 % do 2024. u skladu sa svojim obvezama kao član udruge Net-Zero Asset Owner Alliance i osigurati 8,5 do 9,5 milijardi eura za nova zelena i održiva ulaganja između 2021. i 2025. Grupa je također definirala plan za potpuno isključenje ulaganja i aktivnosti preuzimanja rizika u sektoru termalnog ugljena te se obvezuje da više neće osiguravati naftne i plinske uzvodne aktivnosti. Generalijev projekt EnterPRIZE pomaže malim i srednjim poduzećima da ostvare održivu tranziciju, dok će vodeća društvena inicijativa Grupe – The Human Safety Net/ Mreža za sigurnost ljudi – otključati potencijal ljudi koji žive u osjetljivim okolnostima.Generali će nastaviti ulagati u svoje ljude kako bi osigurao da su primjereno angažirani na uspješnoj realizaciji novog plana i istovremeno poštuju održivu radnu okolinu. Tijekom izvedbe plana Životni partner 24: poticanje rasta, Grupa će se usredotočiti na poboljšanje svoje kulture usmjerene na klijente, kulture meritokracije i razvoj kompetencija, što uključuje dodatno osposobljavanje 70 % Generalijevih zaposlenika radi usvajanja novih digitalnih i strateških vještina do 2024. Također će se i dalje osigurati potpora za Generalijeve ljude u pogledu poštenih procesa i jednakih mogućnosti, uzimajući u obzir raznolikost kao vrijednost, a posebno s ciljem da žene zauzimaju 40 % vodećih radnih funkcija do kraja planskog razdoblja. Generali je također predan prihvaćanju novih održivih i uravnoteženih hibridnih modela rada u svim svojim subjektima, dajući važne koristi svojim zaposlenicima i dionicima u „novom normalnom“.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt