Projekt zapošljavanja žena Hrvatskog saveza slijepih „Snaga žene“ predstavljen na završnoj konferenciji


U kazalištu Vidra održana je završna konferencija projekta „Snaga žene“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, gdje su predstavljeni ostvareni ciljevi - zapošljavanje tri nezaposlene žene iz ruralnih područja u lokalnoj zajednici, osnaživanje i povećanje kompetencija zaposlenih žena kroz pohađanje edukacije za zanimanje gerontodomaćica te pružanje usluge gerontodomaćice za osobe treće životne dobi s oštećenjem vida. Uslugu gerontodomaćice za osobe treće životne dobi s oštećenjem vida su u svojim lokalnim zajednicama, odnosno slabije razvijenim područjima Zagrebačke županije (Velika Gorica, Zaprešić i Vrbovec), pružile tri novozaposlene osobe iz ranjive skupine (teže zapošljive žene). U okviru projekta pohađale su edukaciju za zanimanje gerontodomaćice uz koju su savladale i pravilan pristup, komunikaciju i rad s osobama oštećena vida. Na taj se način povećala njihova kompetencije i njihova zapošljivost nakon završetka projekta. „Hrvatski savez slijepih, kao organizacija koja se bavi socijalnim uslugama, kroz ovaj projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, pruža dodatnu uslugu svojim korisnicima s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života“ ,izjavio je Nikola Arbanas, koordinator za EU projekte u Hrvatskoj savezu slijepih. Projekt je ostvario preporuke Europske komisije u europskom stupu socijalnih prava. Osigurala su se nova i djelotvorna prava građanima u smislu pristupa usluzi gerontodomaćice educirane za rad s osobama s oštećenjem vida. Također su ispunjena i ostala načela: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost. Iz Hrvatskog saveza slijepih napominju koliko su važni ovakvi projekti, ne samo za povećanje kvalitete života osoba s oštećenjem vida, već i za osnaživanje i povećanje kompetencija žena te se time pokazalo koliko su projekti koji uključuju lokalnu zajednicu vrijedni.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt