NOVA KNJIGA! Zuzanin dah


„Vlakna babljeg ljeta i niti karamela uzdižu se iznad livada u Ho lašovicama.“ Šećerana Židova Abraháma Liebeskinda radi pu nom parom. Abrahámova kći Zuzana, koja „miriše poput kolača prelivena marcipanom, poput karamela sa zrncem soli“, odrasta u blagostanju, mažena od oca i majke Liliane. Bezbrižno djetinj stvo provodi s dvojicom nerazdvojnih prijatelja, Janom i Hanu šem. Obojica se zaljube u nju, ali ona voli samo jednoga. I tako je sve dok u Njemačkoj Hitler ne dođe na vlast. Na ispitu će se odjednom naći prijateljski odnosi, ali i Zuzanina hrabrost i volja za životom. Zuzanin dah priča je o ljubavi i prijateljstvu troje mladih ljudi, ko jima neumoljive političke prilike i čemer rata mijenjaju sudbine. Kratkim, preciznim rečenicama izbrušenima do visokog sjaja te briljantnom karakterizacijom likova, Katalpa je napisala izuzetno uvjerljivo prozno djelo u kojem propituje granice čovjekove izdrž[1]ljivosti te motive koji ga tjeraju na preživljavanje.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt