Poliklinika s fokusom na medicinu rada i sporta


Poliklinika Affidea Sveti Rok specijalizirana je ustanova za medicinu rada i sporta te se u nju upućuju osobe na liječnički pregled za: potrebe zapošljavanja, radna mjesta s posebnim uvjetima rada, izdavanje vozačke dozvole, pomorce, zaštitare i čuvare u privatnoj zaštiti te sportaše. Poliklinika Affidea Sveti Rok jedna je od četiriju poliklinika u sastavu Affidee Hrvatska, vodeće mreže privatnih dijagnostičkih centara u našoj državi koji usluge pružaju privatnim pacijentima i pacijentima javnog zdravstvenog osiguranja (HZZO). Za nešto više od 30 tisuća svojih pacijenata, koliko ih godišnje posjeti polikliniku radi utvrđivanja dijagnoze, specijalističkog pregleda ili terapije, nudi široku paletu usluga iz raznih grana medicine: radiološku dijagnostiku, laboratorijske pretrage, medicinu rada, sistematske preglede, neurologiju, otorinolaringologiju, ortopediju, internu medicinu, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dermatologiju, oftalmologiju te ginekologiju.Poliklinika Affidea Sveti Rok specijalizirana je ustanova za medicinu rada i sporta te se u nju upućuju osobe na liječnički pregled za: potrebe zapošljavanja, radna mjesta s posebnim uvjetima rada, izdavanje vozačke dozvole, pomorce, zaštitare i čuvare u privatnoj zaštiti te sportaše.U Poliklinici Affidea Sveti Rok možete napraviti pregled, a potom liječiti mišićno-koštane traume, sportske ozljede i degenerativne bolesti. U ambulantu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pacijenti mogu doći na specijalistički pregled fizijatru, koji procjenjuje koju terapiju je najbolje provesti u određenom slučaju: radiofrekvenciju, elektroterapiju, UZV-terapiju, magneto-terapiju, kineziterapiju, terapiju ortopedskih, traumatskih, reumatskih problema i akutnih bolnih stanja, terapiju kod bolesti i oštećenja mišićno-koštanog-zglobnog sustava ili medicinsku masažu. Sve navedene terapije provode se u poliklinici. Standardni sistematski pregledi prilagođeni spolu, dobi i medicinskim indikacijama te sistematski pregledi za žene i muškarce menadžere provode se u ovoj poliklinici. Menadžerski sistematski pregledi novitet su u Affidei, ali i na hrvatskom tržištu. Affidea je prepoznala stres kao glavni okidač tzv. menadžerske bolesti te posebnu brigu posvećuje osobama koje rade na tako zahtjevnom i stresnom položaju, pružajući im mogućnost da dobiju detaljan uvid u svoje zdravstveno stanje jer ništa nije važnije od zdravlja.Poliklinika Sveti Rok utemeljena je 2008. godine u Zagrebu, iste godine kao i Affidea Hrvatska u čijem sastavu je danas. Affidea Hrvatska članica je Grupe Affidea, vodećeg paneuropskog pružatelja medicinskih usluga naprednog dijagnostičkog snimanja, ambulantne i onkološke skrbi s jedinstvenom mrežom koju čini više od 320 centara u 15 država diljem Europe. Poliklinika se pridružila Grupi Affidea 2020. godine te od tada širi ponudu svojih usluga i obogaćuje tehnološki park najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima. U poliklinici se radi prema strogim ISO 9001 standardima kontrole kvalitete, što je standard poslovanja u svim centrima Grupe Affidea. Affidea je potvrdila svoj status vodećeg dijagnostičkog pružatelja u Europi i šire priznanjem koje je dobila na EuroSafe Imaging Wall of Stars (inicijativi Europskog društva za radiologiju za promicanje kvalitete i sigurnosti u medicinskim slikama).Na radiološkom odjelu provode se sljedeće radiološke pretrage i specijalistički pregledi: standardne i specijalne snimke kostiju, snimke pluća i srca, i.v. urografija; UZV trbušnih organa, dojki, štitnjače, mišića i tetiva, zglobova; Color doppler karotidnih i vertebralnih arterija (krvnih žila vrata), arterija i vena ruku, arterija i vena nogu; otvoreni MR: mozga, kralješnice, zglobova, angiografija krvnih žila mozga i vrata; mamografija; denzitometrija, Color doppler, trudnički pregled s UZV-om.U potpuno informatiziranom medicinsko-biokemijskom laboratoriju provode se sljedeće laboratorijske pretrage: hematološke pretrage, analiza mokraće, metaboliti i supstrati, analiza stolice, serološki testovi, enzimi, lipidi i lipoproteini, kontrola metabolizma glukoze, funkcijski testovi, specifični proteini (CRP, feritin), elektroliti (P, Ca, K, Na), pokazatelji anemije, pokazatelji funkcije štitnjače, tumorski biljezi te hormoni. Laboratorij je u sustavu vanjske procjene kakvoće rada medicinsko-biokemijskih laboratorija koji provodi Povjerenstvo za vanjsku procjenu kvalitete rada medicinsko-biokemijskih laboratorija Hrvatskog društva medicinskih biokemičara.Na radiološki odjel stigla je ultimativna digitalna dijagnostička tehnologija u vidu digitalnog RTG uređaja vrhunske marke Siemens Multix Fusion Impact, namijenjen snimanju svih dijelova tijela. Koristi wireless detektore velike površine za prikaz struktura koje nisu mogle biti prikazane na starim uređajima jednom akvizicijom. Postiže bolju rezoluciju te manju dozu zračenja zahvaljujući posebnim algoritmima koji se određuju prema pacijentovoj konstituciji, a i snimanje se brže odvija. Individualan pristup jedan je od postulata djelovanja liječničkog tima i ostalog osoblja poliklinike. Poliklinika Affidea Sveti Rok spada među vodeće privatne pružatelje medicinskih usluga u Zagrebu i u Hrvatskoj. Nalazi se u Ulici grada Vukovara 284 d - u Almeria centru. Rezervaciju termina pretrage ili pregleda možete napraviti pozivom na jedan od brojeva telefona 01 2394 400 ili 01 2394 414 te slanjem upita na poliklinika.svrok@affidea.com
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt