Utjecaj COVID-19 cjepiva na menstrualni ciklus


Kako se pojavila COVID-19 pandemija, sve više i više se provode istraživanja o utjecaju COVID-19 cjepiva na naše zdravlje. Menstruacija je jedna od briga mnogih žena diljem svijeta. Je li cjepivo imalo značajan utjecaj na nju? Ima li povoda za strah? Kako bi odgovorili na ova i druga pitanja, INTIMINA je zamolila medicinsku stručnjakinju i ginekologinju, dr. Susannu Unsworth, objašnjenje najnovijih istraživanja. Nakon uvođenja cijepljenja COVID-19 cjepivom, bilo je mnogo izvještaja o promjenama menstruacije kod žena: ovo uključuje obilno krvarenje, dulje trajanje krvarenja i dulje cikluse. Nažalost, u službenim kliničkim ispitivanjima cjepiva nisu prikupljeni nikakvi podaci vezani uz menstruaciju, a izvještaji koji su se pojavili tijekom protekle godine razvili su veliku zabrinutost kod žena, osobito kad su se proširile dezinformacije koje su sugerirale da je COVID-19 cjepivo štetno za plodnost i da ima negativne posljedice. Otkako je cjepivo uvedeno, u Ujedinjenom Kraljevstvu je prijavljeno više od 36.000 žutih kartona (uspostavljenog sustava za bilježenje nuspojava povezanih s lijekovima i medicinskim uređajima) u kojima se prijavljuju menstrualne promjene ili neočekivano vaginalno krvarenje nakon primanja doze cjepiva. Slična situacija zabilježena je u američkom ekvivalentnu sustava izvješćivanja. Britanski Nacionalni institut za zdravlje namijenio je 1,2 milijuna funti za istraživanje kako bi se utvrdilo postoji li značajna veza između cijepljenja protiv COVID-19 i menstrualnih nepravilnosti. "Veliki dio početne zabrinutosti proizašao je iz izvješća temeljenih na upitnicima u kojima se tražilo od žena s menstrualnim nepravilnostima da se jave i prijave tegobe. Nažalost, iako su podaci zanimljivi, nedostatak bilo kakve kontrolne skupine otežava smislene zaključke iz nalaza. Menstruacija je kompleksna. Također je jasno da su menstrualne promjene općenito uobičajene bez obzira na status cijepljenja.", objašnjava dr. Susannah Unsworth. Međutim, sada postoje službena istraživanja koja pokušavaju odgovoriti na ova pitanja. Prvo veće istraživanje objavljeno je u siječnju 2022.(1). Istraživanje je provedeno na ženama u SAD-u. Promatrali su šest ciklusa podataka izvučenih iz aplikacije za praćenje plodnosti,promatrajući cikluse u skupini necijepljenih žena prije i nakon što su primile COVID-19 cjepivo. Istraživanje je pokazalo blago produljenje duljine ciklusa, manje od jednog dana, u cijepljenoj skupini. Produljenje ciklusa bilo je značajno veće za žene koje su primile dvije doze cjepiva u jednom ciklusu: imajte na umu da je interval između cijepljenja kraći u SAD-u (3-4 tjedna) u usporedbi s europskim zemljama (8 tjedana). Dakle, Amerikanke se mogu cijepiti dva puta u jednom ciklusu, ali Europljanke ne mogu. Istraživanje objavljeno u rujnu 2022. prošireno je na globalnu razinu (2) kako bi uključilo žene iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Europe, kao i iz SAD-a. Istraživanje je provedeno na nešto manje od 20.000 žena, od kojih je gotovo 15.000 bilo cijepljeno, u usporedbi s gotovo 5.000 necijepljenih u kontrolnoj skupini. Istraživanje je dodatno potvrdilo podatke iz prethodnih istraživanja koji pokazuju malo produljenje ciklusa kraće od jednog dana primijećeno kod žena u cijepljenoj skupini. Ponovno je primijećen dulji rast ako su obje doze primljene tijekom istog ciklusa, te je pretpostavljeno da žene s već postojećim duljim ciklusima imaju veću vjerojatnost da će doživjeti produljenje ciklusa. Varijacije među svim različitim vrstama cjepiva vrlo su slične. Zanimljivo je da niti jedno istraživanje nije pokazalo nikakvo povećanje samog trajanja krvarenja. Bitno je spomenuti kako su oba istraživanja pokazala da su se promjene u duljini ciklusa brzo vratile na razine prije cijepljenja, a većina se vratila na normalu unutar dva ciklusa. Istraživanja o teškim krvarenjima nisu dala uvjerljive rezultate. Norveško istraživanje objavljeno u siječnju 2022. (3) potvrdilo je da je ispitana populacija imala obilnije i dugotrajnije krvarenje, ali spomenuto je kako je ova skupina imala ozbiljne menstrualne probleme prije cijepljenja. Druga manja istraživanja također su pokazala određen utjecaj na protok krvi nakon cijepljenja COVID-19 cjepivom (4). Zanimljivo je da je jedno istraživanje pokazalo da osobe koje su uzimale hormonske kontracepcijske pilule nisu bile pod utjecajem promjena ciklusa (5). “Čini se da su dosad dostupni podaci vrlo smirujući u odnosu na menstrualne promjene povezane s cijepljenjem COVID-19 cjepivom. Očito, svaka promjena menstruacije kod žene može izazvati zabrinutost. No, nalazi iz ovih istraživanja pokazali su da se čini da su promjene povezane s cijepljenjem protiv COVID-19 vrlo male i da se vrlo brzo povlače, pri čemu se najveći učinak vidi na duljini ciklusa, a ne na količini izgubljene krvi.” kaže dr. Susannah Unsworth i nadodaje: “Kao liječnici koja radi na općoj ginekologiji, ovi podaci su od velike pomoći kada je riječ o savjetovanju žena o tome što mogu očekivati nakon cijepljenja. Mislim da bi žene mogle doživjeti malo kašnjenje menstruacije nakon što prime cijepljenje, ali duljina ciklusa trebala bi se vratiti na normalu unutar sljedeća dva ciklusa. Ne postoje značajni dokazi koji pokazuju kako bi njihova menstruacija bila obilnija od normalne. Stoga, ako dožive bilo kakve značajne promjene u duljini ciklusa ili protoku koji traju dulje od dva ciklusa, trebali bi razgovarati sa svojim liječnikom o tome jer je malo vjerojatno da je to povezano s cijepljenjem i može zahtijevati daljnju procjenu.” Pretpostavlja se da su strahovi oko promjena menstruacije jedan od razloga zašto se neke žene odlučuju ne cijepiti se protiv COVID-19. Nadajmo se da će osvješćivanje žena o malim i privremenim promjenama koje bi mogle očekivati pomoći u smanjenju tog straha, osobito jer postoji velika vjerojatnost da će značajna bolest nakon infekcije COVID-19 utjecati na njihovo menstrualno zdravlje.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt