Freedom Holding Corp. povećao je tromjesečnu dobit na 62,9 milijuna dolara


Freedom Holding Corp., osnivač Freedom Finance Europe, objavio je svoje financijske rezultate za treće tromjesečje fiskalne godine koja je završila 31. prosinca 2022. Prema brojkama holdinga, njegova neto dobit u izvještajnom razdoblju porasla je na 62,9 milijuna dolara u odnosu na 54,4 milijuna dolara godinu ranije. Zarada po dionici, na temelju ponderiranog prosječnog broja od 59,5 milijuna dionica, iznosila je 1,36 USD, što je porast u odnosu na 0,91 USD. Prihodi holdinga iznosili su 214,5 milijuna USD u trećem tromjesečju, što je 38 % više u odnosu na 155,2 milijuna USD u istom razdoblju prethodne godine. Rast je potaknut povećanjem prihoda od kamata od 138 %, s 33,7 milijuna USD na 80,3 milijuna USD, što je posljedica proširenja trgovačkog portfelja tvrtke i povećanja udjela obveznica, kao i većeg prihoda od kamata na maržne kredite koji su dospjeli na njihovo aktivnije korištenje od strane kupaca. Uz to, povećanju prihoda pridonio je i rast neto prihoda od trgovanja devizama i dionicama te prihoda od poslova osiguranja. Troškovi holdinga u izvještajnom razdoblju porasli su za 71,3 %, ili 67,9 milijuna dolara, na 163,1 milijun dolara, zbog viših troškova kamata na zaduživanja na repo transakcije i depozite klijenata, povećanih rezervacija za umanjenje vrijednosti i većih operativnih troškova. Imovina holdinga porasla je za 66 % s 3,228 milijardi dolara na 5,368 milijardi dolara. Obveze su porasle za 75 % s 2,681 milijardi dolara na 4,686 milijardi dolara. Na dan 31. prosinca 2022. broj brokerskih računa klijenata holdinga bio je oko 350 000, što je povećanje od 100 000 od 31. ožujka 2022.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt