Nestlé podržava Ministarstvo poljoprivrede u borbi protiv otpada od hrane


U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i drugim dionicima u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, ali i drugim sektorima, Nestlé će kao član Radne skupine doprinijeti u ostvarenju cilja od 30 posto manje otpada od hrane u Hrvatskoj u sljedećih pet godina. Potpisnici dobrovoljnog sporazuma „Zajedno protiv otpada od hrane“ nastojat će učinkovitije i održivije koristiti resurse kako bi se, uz suradnju i dijalog različitih dionika posredno utjecalo i na smanjenje siromaštva u Hrvatskoj. Smanjenje otpada od hrane jedna je od strateških tema kompanije Nestlé. Na globalnoj razini Nestlé podržava Globalne ciljeve Ujedinjenih naroda (12.3) u nastojanju da se do 2030. količina bačene hrane po glavi stanovnika prepolovi, dok u Hrvatskoj najveća svjetska prehrambena kompanija provodi edukativnu kampanju #BirajZeleno kojom zadržava fokus na jednoj od najvažnijih tema u društvu. U svrhu postizanja visoke razine razumijevanja i svjesnosti ove problematike među građanima, Nestlé je u prošlogodišnjoj kampanji #BirajZeleno – više ljubavi, manje otpada od hrane spriječio emisiju više od 175 kilograma ugljičnog dioksida u atmosferu, a što je ekvivalent količini struje dostatnoj jednom kućanstvu za gotovo 16 dana. „Rasipanje hrane stvara više emisija stakleničkih plinova od ukupnih emisija letenja, proizvodnje plastike ili eksploatacije nafte. Pridodamo li tome procjene UN-a da je u 2021. 702-828 milijuna ljudi gladovalo, borba protiv otpada od hrane dobiva potpuno novu dimenziju. Kompanija Nestlé je prije četiri godine prepoznala ovu temu kao jednu od važnijih društvenih tema u Hrvatskoj. Na tragu toga kreirali smo #BirajZeleno, projekt koji je tijekom prethodnih godina stasao u edukativnu platformu posvećenu smanjenju otpada od hrane“, istaknuo je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Naglasio je da je sporazum prilika da dijeljenjem znanja i prilagođavanjem izazovima lokalnog tržišta kompanija dodatno doprinese stvaranju održive budućnosti na lokalnoj razini. Nestlé kontinuirano radi na ostvarenju ciljeva strategije održivog razvoja na lokalnoj razini te je kao jedan od potpisnika kompanija dodatno naglasila namjeru ostvarenja ambicioznog cilja nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2050. godine.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt