Dan planeta Zemlje 2023.


Klimatske promjene danas predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova s kojima se čovječanstvo suočava. Svake godine svjedočimo sve većim i sve ozbiljnijim posljedicama negativnog utjecaja klimatskih promjena koje uzrokuju značajne materijalne gubitke. Povećanje temperature, ekstremni vremenski uvjeti i porast razine mora samo su neke od posljedica koje jasno pokazuju kako se klima mijenja brže nego ikad prije. Prema procjenama, u posljednja četiri desetljeća prirodne katastrofe uzrokovale su više od 150 milijardi eura materijalnih gubitaka na području Europe. Ove promjene ne samo da utječu na prirodu, već imaju i značajan utjecaj na poslovanje brojnih industrija među kojima je i industrija osiguranja koja nastoji povećati svijest o ovoj problematici pridržavajući se najviših standarda u pogledu zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja. Društva za osiguranje svjesna su širokog spektra utjecaja svojega poslovanja na zajednicu te su stoga još snažnije fokusirana na koncept održivog poslovanja. Naime, osiguratelji su već razvili niz pristupa održivosti kroz svoje poslovne strategije te prilikom donošenja odluka o ulaganju uzimaju u obzir okolišne, društvene i upravljačke ESG (Enviromental, Social and Governance) čimbenike za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja upravo kako bi pridonijela očuvanju planeta za buduće generacije. Osim toga, kao najveći europski institucionalni investitor, upravo su osiguratelji ti koji mogu dati veliki doprinos, ali i pomoći u financiranju prijelaza na ugljično neutralna, resursno učinkovitija i održivija gospodarstva. U bliskoj budućnosti očekuje se kako će rizici i troškovi povezani s klimatskim promjenama rasti, stoga hrvatski osiguratelji u potpunosti podržavaju napore Europske unije u području održivosti i zaštite klime te su svjesni svojega potencijala i uloge u procesu zelene tranzicije. Svakako valja podsjetiti i na to kako je značajan udio ekonomskih gubitaka od prirodnih katastrofa u Europi neosiguran te su stoga odgovarajuća prevencija i korištenjeosiguranja kako bi se osiguralo učinkovito osigurateljno pokriće u holističkom pristupu upravljanju rizicima, neizostavni elementi za održavanje stabilnosti i sigurnosti u društvu. Bez odgovarajuće prevencije i osiguranja, prirodne katastrofe mogu uzrokovati ogromne ekonomske gubitke koji mogu dugoročno negativno utjecati na gospodarski rast i razvoj države. Stoga je nužno da države, organizacije i pojedinci vode računa o upravljanju rizicima, što ne uključuje samo reaktivne mjere nakon katastrofe, već i proaktivne mjere prevencije, kao i korištenje usluga i proizvoda osiguranja kako bi se minimizirali gubitci u slučaju nepredviđenih događaja koje će sa sobom neminovno donijeti klimatske promjene.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt