Uloga umjetne inteligencije u stomatologiji i mnoga druga zanimljiva predavanja na stručnim konferencijama u sklopu projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja


U sklopu projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja – UP.04.2.1.10.0050 održane su dvije stručne konferencije na temu znanstvenih postignuća i kontrole infekcija kao i upotrebe modernih tehnologija u području dentalne medicine. Obje konferencije organizirane su u suradnji Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), stručnjaka sa Stomatološkog fakulteta te Udruge studenata dentalne medicine Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a okupile su stručnu zajednicu. Na konferencijama se raspravljalo o znanstvenim postignućima i kontroli infekcija u području dentalne medicine te o brojnim aspektima prevencije i liječenja bolesti, tehničkim postignućima i modernim pristupima liječenju. Na konferenciji na temu znanstvenih postignuća i kontroli infekcija održanoj 14. i 15. travnja u Studentskom centru u Zagrebu kroz 12 stručnih predavanja autora uz 34 mentora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obrađene su teme molarno incizivne hipomineralizacije – nove bolesti 21. stoljeća, utjecaja hormona na zdravlje parodonta, utjecaja umjetne inteligencije na daljnji razvoj stomatologije, digitalnog otiska u fiksnoj protetici, manifestacije spolno prenosivih bolesti na sluznici usne šupljine, ulozi parodontitisa u napredovanju sistemskih bolesti, upotreba biokeramičkih materijala u endodonciji te mnoge druge. Stručna konferencija koja se bazirala na modernim tehnologijama održana je 25. ožujka u hotelu Dubrovnik, okupila je 40ak ljudi te je na njoj bilo riječ o zanimljivostima poput 3D printanja u oralnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji, regenerativne stomatologije, virutalne realnosti, nanotehnoloije i drugih sličnih tehnoloških tema. „Sretni smo što možemo njegovati suradnju s mladim stručnjacima te se zahvaljujemo Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na suradnji i partnerstvu u realizaciji ovih stručnih događaja, posebice Udruzi studenata dentalne medicine, odnosno Studentskim Sekcijama SFZG koje svojim pristupom u edukaciji njeguju sve grane stomatologije, kojima je cilj proširiti znanje i poticati učenje i istraživanje. Danas je važno uključiti tehnologiju i umjetnu inteligenciju u svim granama te pričati o budućnosti. Zahvaljujemo se i stručnjacima partnera u provedbi projekta kao renomiranim istraživačima i znanstvenicima u kontekstu promocije STEM-a među krajnjim korisnicima i jačanju kapaciteta OCD-a za promociju STEM-a.“ - izjavio je Tomislav Beganović, predsjednik Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa. Obje konferencije provode se u sklopu projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja – UP.04.2.1.10.0050. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Više o projektu na https://stem.huhiv.hr/  i  https://www.facebook.com/stem.huhiv.hr
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt