Kako prilagoditi investicijski portfelj u doba inflacije?


Kada se suočavamo s inflatornim pritiscima, prilagodba investicijskog portfelja može biti strategija za ublažavanje utjecaja istog. Prva stvar koju treba razmotriti kako bi se smanjili rizici je diverzifikacija. Budući da inflacija može s vremenom narušiti kupovnu moć novca, smanjujući vrijednost imovine i tokove prihoda, diverzificirajući imovinu po klasama i regijama, ulagači potencijalno mogu ublažiti utjecaj inflacije i povećati otpornost svog portfelja. Raspodjela imovine na različite dionice, obveznice, nekretnine, robu i alternativna ulaganja može pomoći u smanjenju utjecaja inflacije na ukupni portfelj.Nekretnine su se povijesno smatrale dobrom zaštitom od inflacije, a prihodi od nekretnina i najma mogu povećati vrijednost tijekom razdoblja inflacije. Razmislite o diverzifikaciji svog portfelja ulaganjem u zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT) ili platforme za grupno financiranje nekretnina koje omogućuju pristup tržištu nekretnina bez potrebe za izravnim posjedovanjem nekretnine. Neke su robe, kao što su zlato, srebro, nafta i poljoprivredni proizvodi, bile dobre tijekom razdoblja inflacije. To su robe koje obično imaju koristi od rastućih cijena i povećane potražnje pa možemo uzeti u obzir i ulaganja u robne ETF-ove ili uzajamne fondove kako bi se stekao pristup toj imovini.Postoje ETF-ovi koji su usmjereni na inflaciju, posebno su dizajnirani za zaštitu od inflacije. Ovi ETF- ovi mogu uključivati kombinaciju vrijednosnih papira zaštićenih od inflacije, robe i druge imovine osjetljive na inflaciju. Primjeri uključuju iShares Bond ETF, SPDR Gold Shares (GLD) ili Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Tvrtke koje stalno povećavaju svoje dividende imaju tendenciju dugoročno nadmašiti inflaciju. Potražite dionice s poviješću rasta dividende i stabilnim novčanim tokovima u svim sektorima. Dionice koje plaćaju dividendu mogu biti potencijalni izvor prihoda i zaštita od inflacije. Još jedan način da zaštitite svoja sredstva je ulaganje u vrijednosne papire zaštićene od inflacije: državni vrijednosni papiri. Prilagođavaju svoju glavnicu na temelju promjena u indeksu potrošačkih cijena (CPI), pružajući ulagačima osiguranje od inflacije. Ono što je također potrebno je znati da stope inflacije mogu varirati od zemlje do zemlje, tako da međunarodna diverzifikacija vašeg portfelja može omogućiti pristup zemljama s nižom stopom inflacije. Razmislite o ulaganju u međunarodne dionice ili globalne dioničke fondove kako biste dosegli tržišta izvan SAD-a ili Europe. U inflacijskom okruženju, neke klase imovine mogu nadmašiti druge pa redovito balansiranje pomaže osigurati da je portfelj usklađen s dugoročnim ciljevima i tolerancijom na rizik. Ipak, što je najvažnije, kako bismo prilagodili portfelj i ublažili inflaciju, je informiranost o ekonomskim pokazateljima, politikama te tržišnim trendovima koji mogu utjecati na inflaciju. Potrebno je kontinuirano praćenje portfelja te procjenjivanje vlastite investicijske strategije, kao ipravovremena prilagodba promjenama na tržištu. Biti proaktivan i prilagođavati se promjenjivim tržišnim uvjetima ključno je za učinkovito upravljanje rizikom inflacije.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt