Poliklinika Aviva: Investicijama u tehnologiju, zaposlene i edukaciju pacijenata podižemo standard kvalitete u privatnom zdravstvu


Poliklinika Aviva nakon investicije od preko 7 milijuna eura i preseljenja na novu lokaciju u Trpinjsku ulicu 7, nastavlja s investicijama u tehnologiju, zaposlenike i nove usluge, ali i aktivnom edukacijom pacijenata, sve s ciljem postavljanja još višeg standarda u privatnom zdravstvu i jačanja zdravstvene pismenosti te posljedičnog povećanja zdravih i kvalitetnih godina života građana Hrvatske, poručeno je sa svečanog otvorenja nove lokacije Poliklinike Aviva koje je okupilo preko 200 uglednih gostiju, uvaženih dionika iz domaćeg javnog i privatnog zdravstvenog sektora, predstavnika poslovne zajednice, institucija i Grada Zagreba. ”Poliklinika Aviva je privatna zdravstvena ustanova s najdužom tradicijom u Hrvatskoj, poznata po kontinuiranom podizanju ljestvice standarda u privatnom zdravstvu. Na novoj lokaciji pružamo usluge iz 30 djelatnosti, među kojima su pedijatrija, anesteziologija i dentalna medicina potpuno nove u Avivi. Najveća smo i najmodernija poliklinika na jednoj lokaciji u Zagrebu i u Hrvatskoj. Predano radimo na pružanju što brže, kvalitetnije i ugodnije usluge svojim pacijentima i tu vidimo još veliki prostor na tržištu, zbog čega smo jako ambiciozni u ovom novom poglavlju razvoja Avive”, izjavila je dr.sc. Nevenka Kovač, ravnateljica Poliklinike Aviva. Aviva se na novoj lokaciji prostire na više od 2600 četvornih metara, ima 110 zaposlenika i još 60-ak vanjskih suradnika. Pacijentima su na raspolaganju tri nova vrhunska radiološka uređaja: MR snage 1.5 Tesla, novi CT uređaj i novi rendgen. Dodatno je opremljen i laboratorij koji će na novoj lokaciji biti dostupniji svim građanima, kao i 50 specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti koliko ih ima u Avivi. U sklopu moderno opremljene dnevne bolnice Aviva će omogućiti pacijentima kompleksnije liječenje i višesatnu terapiju. Poliklinika Aviva dio je Arsano Medical Group, najveće grupacije zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj i regiji. Arsano Medical Group uz Aviva čine još četiri specijalističke zdravstvene ustanove u Hrvatskoj - Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, Specijalna bolnica Arithera, Poliklinika Dijagnostika 2000 i Poliklinika Uro centar, te vodeća dijagnostička zdravstvena ustanova iz Slovenije – Digitalna slikovna dijagnostika DSD iz Ptuja. Okrupnjavanje Arsano Medical Group pokrenulo je društvo Provectus Capital Partners (PCP) koje je u privatne zdravstvene ustanove do sada investiralo 45 milijuna eura. Arsano Medical Group ima ukupno 400 zaposlenih i kroz njihove ustanove prođe preko 100.000 pacijenata svake godine. „Prvenstveni cilj Arsano Medical Group, čija je Aviva vrijedna članica, podizanje je razine kvalitete privatne zdravstvene usluge na višu razinu. Želimo omogućiti kontinuirani rast kvalitete usluge za pacijente i najbolje iskustvo za korisnike. To vidimo kao jedini dugoročno održiv način razvoja privatnog zdravstvenog biznisa. Preduvjet za to su kontinuirana ulaganja u tehnologiju i ljude, a to možete raditi ako ste veliki i kapitalno jaki. Arsano Medical Group ima osiguran taj preduvjet zbog čega smo jako ambiciozni u daljnjem razvoju grupe, kako organski tako i novim investicijama”, izjavio je Igor Čičak, predsjednik Uprave i glavni partner PCP-a i predsjednik Nadzornog odbora Arsano Medical grupe.
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt