CRVENI NOSOVI klaunovidoktori pomažu djeci s autizmom i starijima s demencijom

 CRVENI NOSOVI klaunovidoktori obilježili su završetak europskog projekta ClowNexus uz interaktivnu izložbu i predstavljanje ključnih postignuća iz trogodišnjeg rada s djecom s autizmom i starijim osobama koje boluju od demencije. Ovom prilikom najavili su stvaranje novih posebnih programa kojima će nastaviti pridonositi zajednici. U projektu ClowNexus, koji je sufinanciran iz programa Europske Unije – “Kreativna Europa”, sudjelovalo je još sedam europskih klaundoktorskih organizacija s ciljem promicanja kulture kao rehabilitacijskog i regenerativnog momenta u zdravstvu. Ova tema ima iznimnu važnost na razini Europske unije pa se posebno potiče i promovira kroz program Kreativna Europa.

Projekt je omogućio razmjenu znanja i iskustava među klaundoktorima iz različitih zemalja, potaknuo stvaranje smjernica i preporuka za implementaciju klaundoktorskih programa u europskim zdravstvenim ustanovama i time se istaknuo u europskom izvješću CultureForHealth Report. „Sudjelovanjem CRVENIH NOSOVA u projektu ClowNexus nastavlja se jedan lanac dobre prakse gdje CRVENI NOSOVI permanentno rade na tome da uključe kulturu u zdravstvo i naprave pomak u našem cijelom zdravstvenom sustavu.“, istaknula je Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija.

U okviru projekta ClowNexus educirani umjetnici istraživali su kako klauniranje i humor mogu koristiti u jačanju društvenih veza i poboljšanju komunikacije s osobama koje žive s autizmom i demencijom. „Naš cilj bio je pronaći zajednički put za stvaranje, igru, smijeh i uživanje u umjetnosti, pružajući dovoljno vremena i prostora svima da izraze svoje osjećaje i kreativnost.“, emotivno je izjavila Petra Bokić, klaunesa koja je aktivno sudjelovala u projektu sa svojim sukreatorima, djecom s autizmom.

Osobe s demencijom i djeca s autizmom često se suočavaju s osjećajem neuklapanja ili neispunjavanja društvenih očekivanja. Kako bi se prilagodili različitim potrebama ovih dvaju skupina, klaundoktori su osnovali dvije umjetničke radne grupe. Jedna se fokusirala na inovativne pristupe u poticanju angažmana kod oboljelih s demencijom, dok je druga bila usmjerena na razvoj umjetničke interakcije kod djece s autizmom.

CRVENI NOSOVI klaunovidoktori uvijek su bili u potrazi za širenjem svoje misije uz pomoć umjetnosti profesionalnog klauniranja, humora i smijeha pa s ponosom najavljuju posebne programe namijenjene djeci s autizmom i starijim osobama oboljelima od demencije koji su rezultat trogodišnjeg rada na projektu ClowNexus. „I dalje ćemo nastaviti raditi i kokreirati naše programe s djecom s autizmom i starijim osobama oboljelim od demencije. Za početak, nastavljamo suradnju s domovima u gradu Zagrebu, a onda planiramo proširiti svoj rad na domove i Centar za autizam u Rijeci, dok su Split i Osijek u dugoročnim planovima.“, poručila je Deniza Drusany, izvršna direktorica CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora.

Za više informacija o programima i budućim aktivnostima udruge CRVENI NOSOVI klaunovidoktori, posjetite službenu web stranicu crveninosovi.hr

Noviji Stariji

Obrazac za kontakt