UNICEF i švicarska Vlada jačaju podršku djeci izbjeglicama i migrantima u Hrvatskoj

Više od 500 najranjivije djece te 115 roditelja i skrbnika raseljenih iz Ukrajine tijekom prošle godine koristilo je usluge specijalizirane psihosocijalne podrške, poput individualnog savjetovanja i grupnih radionica na ukrajinskom jeziku, te osnovne usluge podrške obiteljima i zaštite djece i nužne potrepštine. Uz to, više od 1.900 stručnjaka i pružatelja socijalnih usluga educirano je o važnim temama, poput traume, udomiteljstva djece bez pratnje ili pružanja podrške mentalnom zdravlju u kriznim situacijama čime je osiguran pristup uslugama psihosocijalne podrške kojima se kroz sustav može obuhvatiti više od 7,700 djece i 17,000 osoba koje brinu o djeci raseljenoj iz Ukrajine. To je samo dio rezultata koje su, zajednički, tijekom 13-mjesečnog programa podrške djeci i obiteljima iz Ukrajine, postigli Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Državno tajništvo za migracije Švicarske Konfederacije (SEM).

Program “Podrška djeci izbjeglicama i migrantima u procesu integracije u zemljama EU” provodio se u šest zemalja Europske unije, uključujući Republiku Hrvatsku, kao odgovor na situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini, a financiran je sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije. Ulaganja i aktivnosti u ovom programu omogućila su poboljšan pristup uslugama podrške obiteljima i zaštita djece iz Ukrajine, osigurala da djeca bez pratnje odrastaju u sigurnom obiteljskom okruženju te ojačala nacionalne sustave kako učinkovitije podržali djecu i njihove obitelji u migracijama. Tako su kroz ovaj su program razvijeni i obrazovni programi za udomiteljske obitelji, voditelje mjera obiteljsko-pravne zaštite i obiteljske asistente, provedena je procjena razvijenosti informacijskih sustava za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka o djeci bez pratnje te analitička procjena skrbništva, međunarodne zaštite i zaštite djece bez pratnje raseljene iz Ukrajine.

Sva djeca imaju sva prava, bez obzira na nacionalnost, porijeklo ili status. Djeca izbjeglice i migranti prolaze kroz mnogo toga, i ključno je da se poštuju sva njihova prava. Zahvalni smo Vladi Švicarske Konfederacije na ulaganju u podršku djeci iz Ukrajine u Hrvatskoj. Za nas u UNICEF-u, ovo nije samo kratkoročni program, posvećeni smo održivosti naših aktivnosti. Zato smo potpisali novi sporazum o suradnji sa švicarskom Vladom koji će ojačati podršku za svu djecu izbjeglice i migrante koja dolaze u Hrvatsku. Vjerujemo da će nam to omogućiti da dodatno ojačamo sustav kroz suradnju s Vladom Republike Hrvatske kako bismo zajedno osigurali pravovremeni pristup uslugama i integraciju djece izbjeglica i migranata te njihovih obitelji u hrvatsko društvo“, izjavila je Regina Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

UNICEF i SEM nastavljaju suranju i tijekom narednog dvogodišnjeg razdoblja, u okviru programa “Podrška djeci i obiteljima u migracijama u procesu zaštite i integracije u Hrvatskoj” s ciljem zaštite i integracije najugroženije djece i obitelji migranata u Hrvatskoj, uključujući i izbjeglice iz Ukrajine. Suradnja će obuhvaćati poboljšanje pristupa uslugama u zajednici, kao što su usluge na području zaštite djece i podrške obiteljima te visokokvalitetno skrbništvo, rana intervencija u djetinjstvu, podrška mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška, integracija u obrazovni sustav te jačanje kapaciteta stručnjaka i uvođenje te jačanje politika

Očekuje se da će novim programom izravno biti obuhvaćeno oko 7.000 djece migranata i njihovih roditelja i osoba koji o njima brinu, uključujući više od 700 djece bez pratnje i djece odvojene od roditelja. Također, više od 800 stručnjaka iz različitih sektora unaprijedit će svoja znanja u pružanju usluga djeci migrantima, adolescentima i njihovim obiteljima te osobama koje o njima brinu, a gotovo 1.000 kućanstava imat će koristi od poboljšanih socijalnih naknada i usluga.

Noviji Stariji

Obrazac za kontakt