Luisa Brumana nova je predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku

Gospođa Luisa Brumana imenovana je 16. lipnja 2024. godine novom predstojnicom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. S gospođom Brumanom kao predstojnicom Ured UNICEF-a za Hrvatsku nastavit će raditi u partnerstvu s Vladom Republike Hrvatske, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom i ostalim dionicima s ciljem stvaranja pozitivnih promjena u životima djece u Hrvatskoj te ostvarivanja dječjih prava diljem svijeta.

S velikim entuzijazmom preuzimam ulogu predstojnice UNICEF-ova ureda u Hrvatskoj, posvećena nastavku važnog rada na zagovaranju prava i dobrobiti svakog djeteta u ovoj prekrasnoj zemlji i širom svijeta”, izjavila je Luisa Brumana po dolasku u Hrvatsku.

Gospođa Brumana istaknula je snažnu želju za nastavkom bliske suradnje s Vladom Republike Hrvatske, partnerima i širom zajednicom kako bi se osiguralo da svako dijete dobije priliku za ispunjenje svojih potencijala. „Hrvatska je snažno usmjerena na ostvarivanje dječjih prava, i uvjerena sam da možemo nastaviti širiti svoja partnerstva i graditi nove na dosadašnjim uspjesima kako bismo stvorili budućnost punu prilika za svako dijete”, dodala je.

Prije ovog imenovanja gđa Brumana obnašala je dužnost predstojnice Ureda UNICEF-a u Argentini, od 2018. godine. Prije toga radila je kao regionalna savjetnica za zdravlje, prehranu, WASH (voda, sanitacija i higijena) i HIV u Uredu UNICEF-a za Latinsku Ameriku i Karibe.

Gđa Brumana diplomirala je medicinu u Milanu, a magistrirala epidemiologiju na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM). UNICEF-u se pridružila 1998. godine u Angoli, nakon čega je neko vrijeme radila za različite humanitarne i razvojne institucije u Eritreji i Šri Lanki. Rad u UNICEF-u nastavila je 2004. godine kao stručnjakinja za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta te za HIV/AIDS u Vijetnamu, a potom u Mozambiku.

Luisa Brumana talijanske je nacionalnosti, udana i ima troje djece. Osim talijanskog, govori engleski, španjolski, francuski i portugalski jezik.

Noviji Stariji

Obrazac za kontakt