Otvoreni radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda Ivanić-Grada


EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijedan je 47,5 mil.eura od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU 25 mil.eura. 

Projekt se sastoji od tri investicijske mjere: rekonstrukcija, sanacija i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje, izgradnja sustava odvodnje i nadogradnja sustava pročišćavanja otpadnih voda. 

„Svaki EU projekt zahtjeva 5 do 7 godina pripreme da bi fizički došli do ove faze danas, a to je samo izvođenje radova. Sam projekt obuhvaća izgradnju oko 70 km nove kanalizacijske mreže, oko 5 km rekonstrukcije i sanacije. Da bi to još bolje predočili, danas na području Ivanić Grada upravljamo sa 66 km kanalizacijske mreže i na području općine Kloštar sa 15 km kanalizacijske mreže. Ako sada dobivamo 70 km nove mreže, onda vam je jasno o kojoj se to veličini projekta radi.“- istaknuo je Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. 

„Presretan sam što mogu svjedočiti početku ovih radova. Ovo su radovi koji su dugo obećavani građanima našeg grada i stvarno mi je zadovoljstvo da upravo u naselju Lonja koja je jedna od najvećih naselja Grada, a nema riješen kanalizacijski sustav, dobiva ovako nešto veliko.“- poručio je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Grada Ivanić- Grada. 

Projekt uključuje ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda na području Grada Ivanić-Grad i dijela Općine Kloštar Ivanić. Projektom se planira izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje u naseljima Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivanićko (dio naselja), Ivanić-Grad (dijelovi bez izgrađenog kanalizacijskog sustava), Jelševac Breški, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, Prkos Ivanićki, Šumećani, Tarno, Kloštar Ivanić i Sobočani. „Građani će itekako osjetiti korist ovih projekata. Naime, u ovom trenutku imamo nekih 10 000 priključenih na sustav odvodnje s neodgovarajućim sustavom pročišćavanja. To će se dići na gotovo 17 000 građana ovog područja. 

S nekih 55% priključenosti, doći ćemo do 95%. Možemo reći da je ovo područje tako dobro isprojektirano i da će ovdje biti standard 21. st.“- rekao je Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda. Radovi će uključivati rekonstrukciju, sanaciju i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje (izgradnja 3 kišna preljeva, izgradnja 4 retencijska bazena, rekonstrukcija 2.884 m kolektora i sanacija CIPP („Cure In Place Pipe“) metodom 2.475 m kolektora i 59 okana) te radove na izgradnji novog sustava odvodnje (izgradnja 66.216 m gravitacijskih kolektora, izgradnja 4.803 m tlačnih kolektora, izgradnja 19 crpnih stanica i izgradnja 1.769 priprema za kućne priključke).
Noviji Stariji

Obrazac za kontakt