RCK Tehnička škola Sisak predstavlja: Sajam robotike i automatizacije 2023.

Od bivše hale "Uradi sam" do čuda tehnologije: Sisak postaje epicentar  inovacija u elektrotehnici i računalstvu. 

Sisak, 19. listopada 2023. – Na lokaciji Privremenog prostora Tehničke škole Sisak – bivša hala  „Uradi sam“ danas je održana konferencija za medije kojom je Tehnička škola Sisak najavila još  jednu manifestaciju koju organizira u sklopu projekta uspostave Regionalnog centra  kompetentnosti na području elektrotehnike i računalstva, uz podršku Sisačko-moslavačke  županije: Sajam robotike i automatizacije. 

Na istoj lokaciji, 25. listopada 2023. Sajam robotike i automatizacije će ugostiti devetnaest lokalnih i regionalnih tvrtki koje će se prisutnima predstaviti svojom suvremenom opremom.  Osim toga, ovo će biti idealna prilika za upoznavanje s novonabavljenom opremom RCK  Tehničke škole Sisak i novim eksperimentalnim programima srednjoškolskog obrazovanja.  Naime, Tehnička škola Sisak prva je u Hrvatskoj koja obrazuje srednjoškolce u smjeru „Tehničar  za robotiku“ i „Tehničar za razvoj video igara“. Ukupno 22 tehničara za robotiku su po prvi puta  upisali ove školske godine, iako je interes za upis tog programa iskazalo čak 150 učenika. Time  će s oko 460 učenika Tehnička škola Sisak postati najveća škola na području Sisačko moslavačke županije.  

„Sisačko-moslavačka županija je iznimno ponosna na rezultate Tehničke škole Sisak i aktivnosti  koje provodi u sklopu projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u području  elektrotehnike i računalstva. Uz dovršetak Učeničkog doma u Sisku, Regionalni centar  kompetentnosti Tehničke škole Sisak osjetit će dodatan vjetar u leđa u nastojanju oživljavanja  gospodarstva Sisačko-moslavačke županije .“, rekao je zamjenik sisačko-moslavačkog župana,  Mihael Jurić. Ravnatelj Tehničke škole Sisak, Davor Malović pozvao je prisutne na Sajam  robotike i automatizacije koji će se održati 25.10.2023. s početkom u 10 sati u Privremenom  prostoru Tehničke škole Sisak – bivšoj hali „Uradi sam“. Ravnatelj je također podsjetio da je pri  kraju izrada čak 62 udžbenika za strukovna zanimanja, kao i nastavni i dodatni materijali za  nastavnike i mentore. Voditelj radne skupine robotike i profesor Tehničke škole Sisak, Dario  Vuić, istaknuo je da će ovi smjerovi odgovoriti na trenutačne potrebe tržišta rada, osiguravajući  kvalitetnu radnu snagu za rastuće gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, ali i cijele  Hrvatske.  

Popis izlagača na Sajmu robotike i automatizacije: 

1. CHIRON HSTEC d.d. 

2. DMG Mori Hrvatska 

3. FESTO d.o.o. 

4. Automatizacija industrijskih postrojenja d.o.o.

5. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 

6. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 

7. ABC Maziva Zagreb 

8. Topomatika d.o.o. 

9. Digitalni razrez Zund, Sportera d.o.o. 

10. TEC.MA SRL 

11. Romb technologies d.o.o. 

12. Gideon 

13. Profil Klett 

14. Pulsar Labs d.o.o. 

15. Vector Tech d.o.o. 

16. TVZ 

17. Metalurški fakultet Sisak 

18. Hrvatski zavod za zapošljavanje Sisak 

19. SIMORA 

Posjetite Sajam robotike i automatizacije u Sisku 25. listopada 2023. i otkrijte svijet robota i  automatizirane proizvodnje. 


Noviji Stariji

Obrazac za kontakt